შეკვეთის გასაფორმებლად საჭიროა საიტზე შესვლა/რეგისტრაცია

ლაბორატორიული კვლევები სახლიდან გაუსვლელად

რჩევები

 • გაითვალისწინეთ, რომ ჩვენი სერვისები გეგმიურია და მომსახურებას მიიღებთ შეკვეთის მეორე დღიდან.

  აირჩიეთ ქალაქი

  აირჩიეთ ამ ქალაქში არსებული ლაბორატორიებიდან ერთ-ერთი

  აირჩიეთ მომსახურების თარიღი

  კვლევისთვის საჭირო მასალების აღება ხდება 10:00-დან 15:00 საათამდე.

  მიაქციეთ ყურადღება: მარჯვნივ წითელ კვადრატში მითითებულია ბრიგადის გამოძახების ფასი, რომელიც ემატება ლაბორატორიული კვლევების ფასს და აისახება გადასახდელ ჯამურ თანხაში.

  აირჩიეთ სასურველი ლაბორატორიული კვლევა ან კვლევები (შესაძლებელია რამდენიმე კვლევის ერთად შეკვეთა) მათ გასწვრივ მითითებული ფასების მონიშვნით და დააკლიკეთ ფანჯრის ზედა ნაწილში განთავსებულ შეკვეთის ღილაკს, რომელიც გადაგიყვანთ მონაცემთა შეტანის გვერდზე. 

თქვენს მიერ შეკვეთილი კვლევების ჯამურ ფასს ემატება ბრიგადის გამოძახების

20

შეკვეთა

 • კვლევის ტიპი

 • კვლევის დასახელება

 • ჩვეულებრივი
  ფასი - პასუხის ვადა

 • სწრაფი
  იმავე დღეს

კლინიკური BL.6 - CBC - სისხლის საერთო ანალიზი SIEMENS-ს ფირმის ჰემატოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი - Advia 120. 20 - 0 დღე 20 - 0 დღე
IM.10.1.1. - ABO Blood Grup სისხლის ჯგუფი 11 - 0 დღე 11 - 0 დღე
BL.2.5. Reticulocytes in peripheral blood – რეტიკულოციტები პერიფერიულ სისხლში, CBC-SIEMENS-ის ფირმის ჰემატოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia 120 16 - 0 დღე 16 - 0 დღე
UR.7 Total urine analysis on automatic analyzer - შარდის საერთო ანალიზი - SIEMENS - ს ავტომატური ანალიზატორი Clinitek Status. 15 - 0 დღე 15 - 0 დღე
UR.3 შარდის მიკროსკოპია - SIEMENS - ს ავტომატური ანალიზატორი Clinitek Status. 15 - 0 დღე 15 - 0 დღე
UR.7; UR.3 Total urine Full - შარდის საერთო ანალიზი - SIEMENS - ს ავტომატური ანალიზატორი Clinitek Status. 22 - 0 დღე 22 - 0 დღე
FA.2.2 Fecal occult blood test - განავლის ანალიზი ფარულ სისხლდენაზე - სწრაფი ტესტი 16 - 0 დღე 16 - 0 დღე
BL.7.1. საერთო ცილა სისხლში Blood total protein - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 12 - 1 დღე 13 - 0 დღე
UR.2.2. საერთო ცილა შარდში Urine total protein - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 12 - 1 დღე 13 - 0 დღე
IM.10.3 COOMBS - ანტისხეულები ადამიანის გლობულინის მიმართ 22 - 0 დღე 22 - 0 დღე
BL.1.1. Hemoglobin – ჰემოგლობინი 11 - 0 დღე 11 - 0 დღე
IM.10.1.2. Rho factor სისხლის რეზუსი 11 - 0 დღე 11 - 0 დღე
BL.6 - CBC - სისხლის საერთო ანალიზი SIEMENS-ს ფირმის ჰემატოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი - Advia 120. 20 - 0 დღე 20 - 0 დღე
ნუტრიციოლოგია IM.2. საკვებისადმი ინტოლერანტობის ტესტი 221 პროდუქტზე - სრული ავტომატიზირებული ანალიზატორი Genarrayt Food IgG 660 - 1 დღე 0
IM.2. საკვებისადმი ინტოლერანტობის ტესტი 221 პროდუქტზე - სრული ავტომატიზირებული ანალიზატორი Genarrayt Food IgG 660 - 1 დღე 0
კოაგულოგრამა CG.6 PT, PTI, INR - Instrumentation Laboratory-ს ფირმის სრული ავტომატური ანალიზატორი ACL 9000 16 - 0 დღე 16 - 0 დღე
CG.2.1.2 APTT აქტივირებული პარციალური თრომბოპლასტინის დრო - Instrumentation Laboratory-ს ფირმის სრული ავტომატური ანალიზატორი ACL 9000 12 - 0 დღე 12 - 0 დღე
CG.2.1.11 TT თრომბინის დრო - Instrumentation Laboratory-ს ფირმის სრული ავტომატური ანალიზატორი ACL 9000 12 - 0 დღე 12 - 0 დღე
BL.7.9.6 Fibrinogen ფიბრინოგენი - Instrumentation Laboratory-ს ფირმის სრული ავტომატური ანალიზატორი ACL 9000 12 - 0 დღე 12 - 0 დღე
CG.4.2.6. D -dimer - დ -dimeri - Instrumentation Laboratory-ს ფირმის სრული ავტომატური ანალიზატორი ACL 9000 71,5 - 0 დღე 71,5 - 0 დღე
IM.6.1.2 ანტისხეულები უჯრედის მემბრანის კარდიოლიპინის მიმართ 60,5 - 7 დღე 79,2 - 0 დღე
კარდიორევმატოიდული ფაქტორი BL.11.2.5. CK MB – kreatinkinaza MB izoenzimi - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 16 - 0 დღე 16 - 0 დღე
BL.17. ASO – ანტისტრეპტოლიზინი (რაოდენობრივი ანალიზი) - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 24 - 7 დღე 27 - 0 დღე
BL.7.9.1. CRP - ც - რეაქტიული ცილა (რაოდენობრივი ანალიზი) - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 24 - 7 დღე 27 - 0 დღე
IM.8.3.1. Rheumatoid Factor - რევმატოიდული ფაქტორი (რაოდენობრივი ანალიზი) - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 24 - 7 დღე 27 - 0 დღე
CK NAC - კრეატინაზა 16 - 0 დღე 16 - 0 დღე
ფარისებრი ჯირკვალი Neonatal T S H – ნეონატალური თირეოტროპული ჰორმონი - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 27 - 7 დღე 38 - 0 დღე
HR.3.6 T S H – თირეოტროპული ჰორმონი - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 25 - 7 დღე 31 - 0 დღე
HR.1.1. T - 3 – ტრიიოდთირონინი - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 17 - 7 დღე 24 - 0 დღე
HR.1.6 F T - 3 – თავისუფალი ტრიიოდთირონინი - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 22 - 7 დღე 28 - 0 დღე
HR.1.2 T - 4 – თიროქსინი - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 17 - 7 დღე 24 - 0 დღე
HR.1.3 F T - 4 – თავისუფალი თიროქსინი - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 22 - 7 დღე 28 - 0 დღე
HR.1.4 Thyroglobulin - თირეოგლობულინი - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 60,5 - 7 დღე 0
HR.1.5 Calcitonin – კალციტონინი - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 51,7 - 7 დღე 58,3 - 0 დღე
IM.9.3.1 Anti-TSH-receptor- ანტისხეულები თირეოტროპული ჰორმონის მიმართ - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 84,7 - 7 დღე 110 - 0 დღე
IM.4.1.1 Anti – Thyroid Thyroglobulin – ანტისხეულები თირეოგლობულინის მიმართ - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 29 - 7 დღე 38 - 0 დღე
IM.4.1.2 Anti – Thyroid Peroxidase – ანტისხეულები თირეოპეროქსიდაზას მიმართ - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 29 - 7 დღე 38 - 0 დღე
შაქრიანი დიაბეტი HR.6.2 C – Peptide – ც პეპტიდი - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 40 - 7 დღე 55 - 0 დღე
HR.6.1 Insulin – ინსულინი - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 40 - 7 დღე 55 - 0 დღე
Homa1 index ­– ჰომეოსტატიკური დამხმარე მოდელი - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 57,2 - 7 დღე 67,1 - 0 დღე
BL.12.1 Glucose – გლუკოზა (სისხლში) - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX (უზმოზე) 11 - 0 დღე 11 - 0 დღე
BL.12.1 Glucose – გლუკოზა (სისხლში) - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX (ჭამის შემდეგ) 11 - 0 დღე 11 - 0 დღე
BL.12.1 Glucose I– 75გრ გლუკოზით დატვირთვის შემდეგ - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 13 - 0 დღე 13 - 0 დღე
UR.2.13.1 Microalbumin – მიკროალბუმინი (24 sT შარდში/ დილის შარდში) - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი DCA 2000+ 24 - 0 დღე 24 - 0 დღე
UR.2.5 Ketonuria - კეტონურია 8 - 0 დღე 8 - 0 დღე
BL.1.8 HbA 1C – გლიკოლიზირებული ჰემოგლობინი - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი DCA 2000+ 51,7 - 0 დღე 51,7 - 0 დღე
ანტისხეულები გლუტამატდეკარბოქსილაზას მიმართ Anti GAD ab 86,9 - 7 დღე 0
ანტისხეულები თუთიის ტრანსპორტაზა 8-ის მიმართ Anti ZnT8 ab 106,7 - 7 დღე 0
ბიოქიმია BL.13.2 Cholesterol – ქოლესტერინი - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 12 - 1 დღე 13 - 0 დღე
BL.13.7.2a HDL Cholesterol – მაღალი სიმკვრივის ქოლესტერინი - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 12 - 1 დღე 13 - 0 დღე
BL.13.7.2c LDL Cholesterol – დაბალი სიმკვრივის ქოლესტერინი - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 142 - 1 დღე 17 - 0 დღე
BL.11.1.1 L D H – ლაქტატდეჰიდროგენაზა - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 27 - 1 დღე 28 - 0 დღე
BL.13.6 Triglycerides – ტრიგლიცერიდები - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 123 - 1 დღე 13 - 0 დღე
BL.9.3 Creatinin – კრეატინინი - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 123 - 1 დღე 13 - 0 დღე
BL.9.1 Urea – შარდოვანა - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 12 - 1 დღე 13 - 0 დღე
BL.9.7 Uric acid - შარდმჟავა - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 12 - 1 დღე 13 - 0 დღე
BL.10.1.3 Bilirubin Directa – პირდაპირი ბილირუბინი - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 13 - 1 დღე 14 - 0 დღე
BL.10.1.1 Bilirubin Total – საერთო ბილირუბინი - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 13 - 1 დღე 14 - 0 დღე
BL.11.3 Cholenesterase - ქოლენესთერაზა - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 16 - 1 დღე 17 - 0 დღე
BL.11.3 Amylase _ამილაზა (სისხლში) - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 16 - 1 დღე 18 - 0 დღე
UR.2.17.10 Amylase _ამილაზა ან (24 საათიან შარდში) - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 16 - 1 დღე 18 - 0 დღე
BL.11.2.3 GT – გამა-გლუტამინტრანსფერაზა - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 16 - 1 დღე 18 - 0 დღე
BL.11.2.1. GOT/AST - ასპარტატამინოტრანსფერაზა - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 11 - 1 დღე 12 - 0 დღე
BL.11.2.2. GPT/ALT - ალანინამინოტრანსფერაზა - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 12 - 1 დღე 13 - 0 დღე
BL.7.4. Albumin – ალბუმინი - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 12 - 1 დღე 13 - 0 დღე
BL.7.1. Protein Total – საერთო ცილა (სისხლში) - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 12 - 1 დღე 13 - 0 დღე
BL.5.6. Alkaline Phosphatase – ტუტე ფოსფატაზა - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 16 - 1 დღე 18 - 0 დღე
BL.7.10.5 Ferritin - ფერიტინი - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 27 - 1 დღე 37 - 0 დღე
BL.7.10.4 Percent Transferrin saturation - ტრანსფერინის გაჯერების ინდექსი - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 14 - 1 დღე 15 - 0 დღე
TIBC Total Iron Binding Index- რკინის შეკავშირების უნარი - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 14 - 1 დღე 15 - 0 დღე
BL.15.2. Phosphorus – ფოსფორი - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 15 - 1 დღე 17 - 0 დღე
Copper- სპილენძი - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 15 - 1 დღე 17 - 0 დღე
BL.14.5 Iron – რკინა - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 15 - 1 დღე 16 - 0 დღე
BL.14.4 Magnium – მაგნიუმი - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 18 - 0 დღე 18 - 0 დღე
BL.14.1 Na - ნატრიუმი - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 18 - 0 დღე 18 - 0 დღე
BL.14.2 K - კალიუმი - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 18 - 0 დღე 18 - 0 დღე
გაზები და ელექტროლიტები სისხლში 20 - 0 დღე 20 - 0 დღე
BL.16.2 Vitamin-B12 - ვიტამინი SIEMENS - ს ფირმის პირდაპირი ქემილუმინესცენციური იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XPT 42 - 0 დღე 42 - 0 დღე
ოსტეოპოროზის პანელი BL.5 Bone specific alkaline phospatase – ძვალ სპეციფიური ტუტე ფოსფატაზა - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 32 - 1 დღე 42 - 0 დღე
HR.2.1. P T H – პარათიროეიდული ჰორმონი 55 - 1 დღე 70,4 - 0 დღე
HR.1.5. Calcitonini - კალციტონინი - ჰორმონალური გამოკვლევები 51,7 - 7 დღე 58,3 - 0 დღე
BL.15.2. Phosphorus – ფოსფორი - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 15 - 1 დღე 17 - 0 დღე
Ionize(Free) Calcium – იონიზირებული კალციუმი - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 24 - 1 დღე 28 - 0 დღე
BL.15.1. Calcium – კალციუმი - SIEMENS - ს ფირმის ბიოქიმიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 15 - 1 დღე 17 - 0 დღე
BL.16 Vitamin-D - ვიტამინი დ - SIEMENS - ს ფირმის პირდაპირი ქემილუმინესცენციური იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XPT 38 - 0 დღე 38 - 0 დღე
ჰიპოფიზის ჯირკვალი HR.3.1 A C T H – ადრენოკორტიკოტროპული ჰორმონი - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Imulite 2000 105,6 - 7 დღე 0
HR.3.7 Prolactin – პროლაქტინი - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 28 - 7 დღე 34 - 0 დღე
ზრდის ჰორმონის სეკრეციის მასტიმულირებელი სინჯი (არგინინით ან ინსულინით) 454,3 - 7 დღე 0
HR.3.2 G H – ზრდის ჰორმონი (სომატოტროპინი) - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 32 - 7 დღე 38 - 0 დღე
IGF-1 - ინსულინისმაგვარი ზრდის ფაქტორი 146,3 - 7 დღე 159,5 - 0 დღე
HR.3.8 L H – მალუთენიზირებელი ჰორმონი - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 27 - 7 დღე 31 - 0 დღე
HR.3.4 F S H – ფოლიკულის მასტიმულირებელი ჰორმონი - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 27 - 7 დღე 31 - 0 დღე
სასქესო ჰორმონები HR.7.2 Estradiol – ესტრადიოლი - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 35 - 7 დღე 40 - 0 დღე
HR.7.4 Free Testosteron – თავისუფალი ტესტოსტერონი - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 35 - 7 დღე 42 - 0 დღე
HR.7.5 D-testosteron - ტესტოსტერონი- SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 35 - 7 დღე 42 - 0 დღე
HR.7.1 Progesteron – პროგესტერონი - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 40 - 7 დღე 51,7 - 0 დღე
HR.7.10 17 &OH –Progesterone - 17 oqsiპროგესტერონი - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Imulite 2000 30 - 7 დღე 38 - 0 დღე
HR.7.7 DHEA-s - დეჰიდროეპიანდროსტენ სულფატი - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Imulite 2000 32 - 7 დღე 39 - 0 დღე
DHEA- დეჰიდროეპიანდროსტერონი - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Imulite 2000 31 - 7 დღე 38 - 0 დღე
HR.7.6 Androstendion - androstendioni - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Imulite 2000 24 - 7 დღე 39 - 0 დღე
HCG - ქორიონული გონადოტროპინი 38 - 7 დღე 51,7 - 0 დღე
Beta hCG – ქორეოგონინის ბეტა ფრაქცია - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 42 - 7 დღე 51,7 - 0 დღე
ანტი მიულერის ჰორმონი Anti Mullerian Hormone 145,2 - 7 დღე 169,4 - 0 დღე
თირკმელზედა ჯირკვალი HR.5.12. Renin რენინის პირდაპირი კონცენტრაცია პლაზმაში - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Imulite 2000 100,1 - 7 დღე 113,3 - 0 დღე
HR.5.6. Aldosterone – ალდოსტერონი - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Imulite 2000 42 - 7 დღე 52,8 - 0 დღე
HR.5.5. Cortisol – კორტიზოლი სისხლში - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 34 - 7 დღე 40 - 0 დღე
HR.5.7 Cortisol – კორტიზოლი შარდში - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 39 - 0 დღე 39 - 0 დღე
Cortisol – კორტიზოლი ნერწყში - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 48.4 - 0 დღე 48,4 - 0 დღე
მეტანეფრინები 72,6 - 0 დღე 72,6 - 0 დღე
სეროლოგია IM.1 (BAC.235) Mycobacterium Tuberculosis Ig A, Ig M, IgG – აქტიური ტუბერკულოზი 43 - 0 დღე 43 - 0 დღე
IM.1.3 (SIM.37) TOXO IgG – ტოქსოპლაზმოზი - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 28 - 7 დღე 34 - 0 დღე
TOXO IgM – ტოქსოპლაზმოზი - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 29 - 7 დღე 37 - 0 დღე
IM.1.3 (VIR 8) C M V IgG – ციტომეგალოვირუსი (ქრონიკული ფორმა) - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 25 - 7 დღე 34 - 0 დღე
IM.1.2 (VIR.8) C M V IgM – ციტომეგალო ვირუსი (მწვავე ფორმა) - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 29 - 7 დღე 37 - 0 დღე
IM.1.2 (VIR.29) Herpes Simplex Virus IgM – 1/2 – ჰერპეს ვირუსი (მწვავე ფორმა) - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 26 - 7 დღე 34 - 0 დღე
IM.1.3 (VIR.29) Herpes Simplex Virus IgG – 1/2 – ჰერპეს ვირუსი (ქრონიკული ფორმა) - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 27 - 7 დღე 34 - 0 დღე
MB.9 (VIR.25) HBsAg – ზედაპირული ანტიგენი - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 34 - 7 დღე 38 - 0 დღე
IM 6.5 HBcAg – ბირთვული ანტიგენი - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 34 - 7 დღე 38 - 0 დღე
MB.9 (VIR.26) Anti Hepatitis C virus (Anti HCV) – ანტი “ც” ჰეპატიტი - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 29 - 7 დღე 37 - 0 დღე
MB.4 (BAC.386) Syphilis RPR- სიფილის (სწრაფი ტესტი) 16 - 0 დღე 16 - 0 დღე
MB.9 (VIR.25) ჰეპატიტი B ზედაპირული ანტიგენი (HBsAg), სწრაფი ტესტი 15 - 0 დღე 15 - 0 დღე
MB.9 (VIR.26) ჰეპატიტი C ანტისხეულები, (ანტი-HCV),სწრაფი ტესტი 15 - 0 დღე 15 - 0 დღე
MB.9 (VIR.35) ანტი-HIV - შიდსის ანტისხეულების განსაზღვრა სწრაფი მეთოდით 16 - 0 დღე 16 - 0 დღე
IM.1.3. (BAC.185) Helicobacter pylori IgG – ჰელიკობაქტერ პილორი IgG 24 - 7 დღე 29 - 0 დღე
IM.1.3. (VIR.67) Rubella IgG- წითურა 34 - 7 დღე 39 - 0 დღე
IM.1.3. (VIR.67) Rubella IgM- წითურა 24 - 7 დღე 27 - 0 დღე
IM.14.3 Epstein barr virus- ეპშტეინ ბარის ვირუსის ანტისხეულები - იმუნოლოგიური გამოკვლევები 43 - 7 დღე 51,7 - 0 დღე
GE.2.2.6 HCV გენეტიკური ტიპის განსაზღვრა რეალურ დროში პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის მეთოდით - 154 - 7 დღე 0
HCV რნმ-ის რაოდენობრივი განსაზღვრა რეალურ დროში პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის მეთოდით 121 - 7 დღე 0
უროგენიტალური ინფექციები IM.1.1. (BAC.80) Chlamydia IgM – ქლამიდია (მწვავე ფორმა) 37 - 7 დღე 47,3 - 0 დღე
IM.1.1. (BAC.80) Chlamydia IgA – ქლამიდია (მწვავე ფორმა) 37 - 7 დღე 47,3 - 0 დღე
IM.1.3. (BAC.80) Chlamydia IgG – ქლამიდია (ქრონიკული ფორმა) 32 - 7 დღე 40 - 0 დღე
IM.1.3. (BAC.241) Mycoplasma hominis IgG- მიკოპლაზმა ჰომინის 29 - 1 დღე 0
MB.4. (BAC.237) Ureaplasma urealyticum- ურეაპლაზმა ურეალიტიკუმ 29 - 1 დღე 0
ალერგოლოგია IM.16.5 Leucocytolisis- სპეციფიური ლეიკოციტოლიზის რეაქცია 23 - 0 დღე 0
IM.1.5 Ig E Total – საერთო იმუნოგლობულინი E -SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 29 - 7 დღე 37 - 0 დღე
აუტოიმუნური დაავადებები IM.6.3. ANA Ig G ანტინუკლეარული ანტისხეულები 40 - 7 დღე 51,7 - 0 დღე
dsDNA- ორსპირალიანი დნმ - მაღალსპეციფიური წითელი მგლურას მიმართ 41 - 7 დღე 51 - 0 დღე
ონკომარკერები IM.18.1.1. AFP - ალფაფეტო პროტეინი - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 37 - 7 დღე 43 - 0 დღე
IM.18.1.3b. CA - 125 – საკვერცხის (საშვილოსნოს) სიმსივნის მარკერი - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 37 - 7 დღე 51,7 - 0 დღე
IM.18.1.3c. CA - 15-3 – სარძევე ჯირკვლის სიმსივნის მარკერი - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 37 - 7 დღე 451,7 - 0 დღე
Serum HER-2/neu - ადამიანის ეპიდ.ზრდის ფაქ.რეც-2 133,1 - 0 დღე 0
IM.18.1.3a. CA - 19-9 – კუჭის პანკრეასის კოლორექტალური და ღვიძლის სიმსივნე - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 37 - 7 დღე 51,7 - 0 დღე
IM.18.1.2. CEA - კარცინოემბრიონული ანტიგენი - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი Advia Centaur XP 34 - 7 დღე 48,4 - 0 დღე
BL.11.1.1. L D H – ლაქტატდეჰიდროგენაზა - SIEMENS - ს ფირმის იმუნოლოგიური სრული ავტომატური ანალიზატორი RXL MAX 27 - 7 დღე 28 - 0 დღე
IM.18.1.6. ureaplasma urealyticum- ურეაპლაზმა ურეალიტიკუმ 29 - 1 დღე 0
მორფოლოგია, ჰისტოლოგია ინტრაოპერაციული სასწრაფო (ექსპრეს) მორფოლოგიური კვლევა 181,5 - 0 დღე 0
PM.4.4. FISH - ფლუორესცენციული უჯრედშიდა ჰიბრიდიზაცია 918,5 - 7 დღე 0
PM.4. CISH- ქრომოგენის უჯრედშიდა ჰიბრიდიზაცია 511,5 - 7 დღე 0
PM.4.4. Lymph node morphology - ლიმფური კვანძის ბიოფსიური და ოპერაციული მასალის რუტინული მორფოლოგოიური კვლევა 99 - 10 დღე 0
PM.4. IHC of lymph node - ლიმფური კვანძის ბიოფსიური და ოპერაციული მასალის იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა 511,5 - 10 დღე 0
PM.1. Soft tissue morphology - რბილი ქსოვილის ბიოფსიური და ოპერაციული მასალის რუტინული მორფოლოგიური კვლევა 99 - 10 დღე 0
PM.3. IHC of soft tissue - რბილი ქსოვილის ბიოფსიური და ოპერაციული მასალის იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა 511,5 - 12-14 დღე 0
PM.1. Thyroid gland morphology - ფასისებრი ჯირკვლის ქსოვილის ოპერაციული მასალის რუტინული მორფოლოგიური კვლევა 99 - 12-14 დღე 0
PM.3. IHC of thyroid gland - ფასისებრი ჯირკვლის ქსოვილის ოპერაციული მასალის იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა კვლევა 511,5 - 12-14 დღე 0
PM.1. Breast morphology - სარძევე ჯირკვლის ბიოფსიური და ოპერაციული მასალის რუტინული მორფოლოგიური კვლევა 99 - 12-14 დღე 0
PM.3. IHC of breast - სარძევე ჯირკვლის ბიოფსიური და ოპერაციული მასალის იმუნოჰისტოქიმია: ა) რეცეპტორული სტატუსი ER; PR receptor status 200,2 - 12-14 დღე 0
PM.3. IHC of breast - სარძევე ჯირკვლის ბიოფსიური და ოპერაციული მასალის იმუნოჰისტოქიმია: ჰერცეპტტესტი - Her2New 242 - 12-14 დღე 0
PM.1. Bone morphology - ძვლის რუტინული მორფოლოგიური კვლევა 159,5 - 12-14 დღე 0
PM.3. IHC of bone - ძვალში მეტასტაზური დაზიანების ჰისტოგენეზის კვლევა იმუნოჰისტოქიმიური მეთოდით 511,5 - 12-14 დღე 0
PM.1. Skin morphology - კანის რუტინული მორფოლოგიური კვლევა 99 - 12-14 დღე 0
PM.3. IHC of skin - კანის იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა 511,5 - 10 დღე 0
PM.1. Gynecology - გინეკოლოგიური მასალის მორფოლოგიური კვლევა: ა) გამონაფხეკი 99 - 5-7 დღე 0
PM.1. Gynecology - გინეკოლოგიური მასალის მორფოლოგიური კვლევა: ბ) საშვილოსნო დანამატებით რუტინული მორფოლოგიური კვლევა 159,5 - 12-14 დღე 0
PM.1. Gynecology - გინეკოლოგიური მასალის მორფოლოგიური კვლევა: გ) საშვილოსნო დანამატების გარეშე რუტინული მორფოლოგიური კვლევა 92 - 10 დღე 0
PM.1. Gastrointestinal tract morphology - კუჭნაწლავის ტრაქტის ბიოფსიური მასალის და ოპერაციული მასალის რუტინული მორფოლოგიური კვლევა 99 - 9-11 დღე 0
PM.3. IHC of gastrointestinal tract - კუჭნაწლავის ბიოფსიური მასალის და ოპერაციული მასალის იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა კვლევა 511,5 - 12-14 დღე 0
PM.1. Spleen morphology - ელენთის ოპერაციული მასალის რუტინული მორფოლოგიური კვლევა 99 - 12-14 დღე 0
PM.3. IHC of spleen - ელენთის ოპერაციული მასალის იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა 511,5 - 12-14 დღე 0
PM.3. Prostate morphology - პროსტატის პერიფოკალური ბიოფსიური მასალის რუტინული მორფოლოგიური და იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა 146,3 - 12-14 დღე 0
PM.3. Prostate morphology and IHC - პროსტატის ოპერაციული მასალის რუტინული მორფოლოგიური და იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა 511,5 - 12-14 დღე 0
PM.1. Eye morphology - თვალის ოპერაციული მასალის მორფოლოგიური კვლევა 99 - 12-14 დღე 0
PM.3. IHC of eye - თვალის ოპერაციული მასალის იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა 511,5 - 12-14 დღე 0
PM.3. Kidney morphology and IF - თირკმლის ბიოფსიური მასალის მორფოლოგიური და იმუნოფლუროსცენციული კვლევა 385 - 7-9 დღე 0
სარძევე ჯირკვლის სრული პანელი icc breast full 363 - 12-14 დღე 0
სარძევე ჯირკვლის სადიაგნოსტიკო პანელი 200,2 - 12-14 დღე 0
PM.1. სპერმის მორფოლოგია - sperm morphology (სპერმოგრამა) 43 - 0 დღე 0
ბიოფსიური ან ოპერაციული მასალის პარაფინში ჩაყალიბება/1 ბლოკი 52,8 - 5-7 დღე 0
სპეციფიური შეღებვები PAS (Periodic acid-schiff stain) – შეღებვა მუკოპოლისაქარიდების მოსანიშნად 34 - 0 დღე 0
Masson (trichrome stain)- ტრიქრომის შეღებვა 88 - 0 დღე 0
Gongo Red - კონგო წითელი 39 - 0 დღე 0
Elastic Stain- ელასტიური ბოჭკოების შეღებვა 32 - 0 დღე 0
Alcian blue(ph =2.5,ph=0.4) – ალციანის ლურჯი 67,1 - 0 დღე 0
ციტოლოგია MA.1./IM.13./ IM14. ICC of bone marrow aspirate - ძვლის ტვინის wvrilnemsiani ასპირაciuli biofsiis ან პერიფერიული სისხლის უჯრედების იმუნოფენოტიპირება 511,5 - 2-4 დღე 0
CT.1./CT.2./ CT.3. Target FNA aspiration cytology – რბილი ქსოვილის ბიოფსიის და პლევრის და ამონახველის ციტოლოგიური კვლევა 84,7 - 3-5 დღე 0
BASA20 Target FNA aspiration cytology of thyroid gland -ფარისებრი ჯირკვლის წვრილნემსიანი ასპირაციული ბიოფსია ციტოლოგიური გამოკვლევისთვის-1 კვანძი 93,5 - 3-5 დღე 0
BASA20 Target FNA aspiration cytology of thyroid gland - ფარისებრი ჯირკვლის წვრილნემსიანი ასპირაციული ბიოფსია ციტოლოგიური გამოკვლევისთვის-2 კვანძი 132 - 3-5 დღე 0
BASA20 Target FNA aspiration cytology of thyroid gland -ფარისებრი ჯირკვლის წვრილნემსიანი ასპირაციული ბიოფსია ციტოლოგიური გამოკვლევისთვის-3 კვანძი 165 - 3-5 დღე 0
HAX004 Target FNA aspiration cytology of brest - სარძევე ჯირკვლის წვრილნემსიანი ასპირაციული ბიოფსია ციტოლოგიური გამოკვლევისთვის-1 კვანძი 93,5 - 3-5 დღე 0
HAX004 Target FNA aspiration cytology of brest - სარძევე ჯირკვლის წვრილნემსიანი ასპირაციული ბიოფსია ციტოლოგიური გამოკვლევისთვის-2 კვანძი 132 - 3-5 დღე 0
NXXX00 რბილი ქსოვილის წვრილნემსიანი ასპირაციული ბიოფსია ნემსით, დაუზუსტებელი უბანი-1 უბანი 87 - 3 დღე 0
PJXX06 ლიმფური კვანძის წვრილნემსიანი ასპირაციული ბიოფსია ციტოლოგიური კვლევისთვის-1 კვანძი 93,5 - 3-5 დღე 0
PJXX06 ლიმფური კვანძის წვრილნემსიანი ასპირაციული ბიოფსია ციტოლოგიური კვლევისთვის-2 კვანძი 132 - 3-5 დღე 0
PM.3. IHC of thyroid gland aspirate ფარისებრი ჯირკვლის კვანძის ასპირატის იმუნოციტოქიმიური კვლევა 466,4 - 2-4 დღე 0
Citospini- ს მეთოდით და cytorichi-ის გამოყენებით შარდის ციტოლოგიური გამოკვლევა შარდის ბუშტის სიმსივნის დიაგნოსტირებისთვის 146,3 - 3-5 დღე 0
CT.2.2. Pap-smear - პაპ-ნაცხი - ციტოლოგიური გამოკვლევა პაპანიკოლაუს მეთოდით 31 - 3-5 დღე 38 - 0 დღე
ბაქტერიოლოგია MB.2.1. ასციტური და პერიტონეალური სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ascitic and peritoneal fluid bacteriological research 96,8 - 4-6 დღე 0
MB.4. (BAC.6.2) ბრუცელოზი (სეროლოგიური რეაქცია) brucellosis (serological reaction) 35 - 4-6 დღე 0
MB.1.2. თავ-ზურგ-ტვინის სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა , შლიდეხ მენინგიტე სისტემით cerebrospinal fluid bacteriological research , slidex meningite system 68,2 - 4-6 დღე 0
MB.4. (BAC.327) სალმონელოზის სეროლოგიური კვლევა Salmonella serological research 48,4 - 4-6 დღე 0
MB.2.1. დედის რძის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა mother's milk bacteriological reseach 48,4 - 4-6 დღე 0
MB.4 (BAC.327) ვიდალის რეაქცია (სალმონელოზი) Vidal reaction (salmonellosis) 37 - 4-6 დღე 0
წყლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა Bacteriological analysis of water 48,4 - 4-6 დღე 0
MB.1 ხახის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა, sruli avtomaturi analizatoriT. Bacteriological examination of pharyngeal smears, ( complete automatic analyzer) 75,9 - 4-6 დღე 0
MB.2. (BAC.101) ხახის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა დიფთტერიაზე Bacteriological examination of pharyngeal smears on diphtheria 48,4 - 4-6 დღე 0
MB.1 გენიტალური ნაცხის ბაქტერიოსკოპია - bacterioskopy of genital smears 23 - 4-6 დღე 0
ბეტა ჰემოლ.სტრეპტოკოკი გენიტალურ ნაცხში - Streptococci B 36 - 2-4 დღე 0
GF.6 გენიტალური ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა სრული ავტომატური ანალიზატორით Bacteriological examination of genital smears on automatic analyzer 75,9 - 4-6 დღე 0
GF.6 გენიტალური ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა სრული ავტომატური ანალიზატორით დიფთტერიაზე Bacteriological examination of genital smears on automatic analyzer 75,9 - 4-6 დღე 0
MB.2 გრამ უარყოფითი და გრამ დადებითი ბაქტერიების გამოკვლევა ანალიზატორით Research of Gram-plus and Gram-negative bacterias on analizator 51,7 - 4-6 დღე 0
MB.2 თავ-ზურგ-ტვინის სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა, სრული ავტომატური ანალიზატორით Bacteriological research of cerebrospinal fluid , on automatic analyzer 75,9 - 4-6 დღე 0
MB.2 თვალის და კონიუქტივიტის სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა, სრული ავტომატური ანალიზატორით bacteriological examination of Conjunctivitis and eye fluid, on automatic analyzer 75,9 - 4-6 დღე 0
MB.2 კანისა და კანქვეშა ქსოვილის ბიოპტატის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა, სრული ავტომატური ანალიზატორით bacteriological research of Skin and subcutaneous tissue biopsy materials on complete automatic analyzer 75,9 - 4-6 დღე 0
MB.2 ნახველის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა, სრული ავტომატური ანალიზატორით bacteriological examination of sputum on complete automatic analyzer 75,9 - 4-6 დღე 0
MB.2 პირის ღრუს ბაქტერიოლოგური გამოკვლევა, სრული ავტომატური ანალიზატორით bacteriological research of the mouth on complete automatic analyzer 75,9 - 4-6 დღე 0
MB.2 პერიკარდიალური სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა სრული ავტომატური ანალიზატორით bacteriological research of pericardial fluid on complete on automatic analyzer 96,8 - 4-6 დღე 0
MB.2 პლევრალური სიTხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა, სრული ავტომატური ანალიზატორით bacteriological research of pleural fluid on complete on automatic analyzer 96,8 - 4-6 დღე 0
MB.1 რექტალური ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა, სრული ავტომატური ანალიზატორით bacteriological research of rectal smears on complete on automatic analyzer 75,9 - 4-6 დღე 0
MB.2 სასახსრე და სინოვიალური სიტხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა, სრული ავტომატური ანალიზატორით bacteriological research of synovial and joint fluid on complete on automatic analyzer 96,8 - 4-6 დღე 0
MB.2 სისხლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა სტერილობაზე, სრული ავტომატური ანალიზატორით bacteriological blood test on sterility ( complete automatic analyzer) 96,8 - 4-6 დღე 0
MB.2 ფეკალური მასის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა, სრული ავტომატური ანალიზატორით bacteriological research of fecal mass on complete on automatic analyzer 75,9 - 4-6 დღე 0
MB.2 ფილტვის ასპირატის და ბიოპტატის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა, სრული ავტომატური ანალიზატორით bacteriological research of lung aspirate and bioptate on complete on automatic analyzer 96,8 - 4-6 დღე 0
MB.1 ყურის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა, სრული ავტომატური ანალიზატორით bacteriological research of ear smears on complete on automatic analyzer 75,9 - 4-6 დღე 0
MB.2 შარდის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა, სრული ავტომატური ანალიზატორით bacteriological research of urine , on complete automatic analyzer 75,9 - 4-6 დღე 0
MB.1 ცხვირის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა, სრული ავტომატური ანალიზატორით bacteriological research of nose smears on complete on automatic analyzer 75,9 - 4-6 დღე 0
MB.1 ჭრილობების, პუნქტანტების, ექსუდატების, ასპირატების და ბიოპტატების გამოკვლევა, სრული ავტომატური ანალიზატორით Research of wounds, punctuates, exudates, aspirates and bioptates on complete automatic analyzer 96,8 - 4-6 დღე 0
MB.1 ბაქტერიოსკოპია - ტკიპა - demodekoz 24 - 4-6 დღე 0
MB.1 ბაქტერიოსკოპია - სოკო - fungus 29 - 4-6 დღე 0
MB.2 თვალის და კონიუქტივიტის სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა, სრული ავტომატური ანალიზატორით bacteriological examination of Conjunctivitis and eye fluid, on automatic analyzer 75,9 - 4-6 დღე 0
სატესტო ტესტი 1 - დღე 0
შეგექმნათ პრობლემა? დაგვიკავშირდით