შეკვეთის გასაფორმებლად საჭიროა საიტზე შესვლა/რეგისტრაცია

ქირავდება ან იყიდება ჩვენი საიტი! ქირავდება ან იყიდება ჩვენი საიტი! ქირავდება ან იყიდება ჩვენი საიტი! დაგვიკავშირდით 551-83-01-01.                    საიტზე მიმდინარეობს რეორგანიზაცია! ბოდიშს გიხდით ინფორმაციის სიმცირისა და არასრული სერვისების გამო!                    ყურადღება! ნებისმიერი პროფილის ყველა სერტიფიცირებულ ექიმს, ვისაც სურვილი აქვს ჰქონდეს ანაზღაურებადი კომუნიკაცია თავის პაციენტებთან დისტანციური ან ვიდეო კონსულტაციების საშუალებით ვიწვევთ ჩვენთან სათანამშრომლოდ.                    სათანამშრომლოდ ვიწვევთ რეგიონული კლინიკების, ამბულატორიების და სოფლის ექიმებს ანაზღაურებად სამუშაოზე. ერთადერთი პირობაა ინტერნეტკავშირისათვის საჭირო ტექნიკური საშუალებების არსებობა.                    ვიდეო კონსულტაციები - სხვადასხვა პროფილის მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტები ონლაინ-რეჟიმში (SKYPE-ის საშუალებით) მოგცემენ რეკომენდაციებს და საჭიროების შემთხვევაში დანიშნულებას, რომელსაც წერილობითი სახით მიიღებთ თქვენს პერსონალურ გვერდზე.                          ყურადღება ! ყველა რეგიონულ სამედიცინო დაწესებულებას ! ადგილზე დაავადებათა მართვისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ დისტანციური/ვიდეო კონსულტაციები ჩვენი საიტის იმ ვიწრო სპეციალიზაციის ექიმებთან, რომლებიც თქვენ არ გყავთ ან გსურთ მეორე აზრის დაფიქსირება პაციენტის მდგომარეობის შეფასების ან შემდგომი მკურნალობის მიზნით.                     
დისტანციური / ვიდეო კონსულტაცია

-  ეს არის პაციენტისთვის ფიზიკურად და ფინანსურად დამზოგავი პროცედურა;

-  21 -ე საუკუნის პირველადი ჯანდაცვის აუცილებელი ატრიბუტი;

-  ტელემედიცინის ძირითადი შემადგენელი ნაწილი. 

ბენეფიციარს საშუალება ეძლევა მიიღოს სამედიცინო კონსულტაცია მისგან ტერიტორიულად შორს მყოფი სპეციალისტისგან, მიიღოს ინფორმაცია და რეკომენდაციები შემდგომი გამოკვლევებისა და მკურნალობის მიმართულების შესახებ; მიიღოს სახლიდან გაუსვლელად ცნობა, რეცეპტი ან ნებისმიერი ტექსტური და ფოტო დოკუმენტი კონსულტაციის ფორმაზე მიმაგრებული ფაილის სახით; დაზოგოს დრო და ფინანსები; თავი აარიდოს მგზავრობის და რიგებში დგომის დამქანცველ უხერხულობებს.

რეკომენდებულია რეგიონული კლინიკების, ამბულატორიების და სოფლის ექიმებისთვის (კონსულტაციას მიიღებთ საიტზე - პირად კაბინეტში,ოფიციალური ფორმით, ექიმის ხელმოწერით. შეძლებთ ამობეჭდვას და  პაციენტის ისტორიაში ჩაკვრას).

ჩაწერა დისტანციურ და ვიდეო კონსულტაციებზეშეგექმნათ პრობლემა? დაგვიკავშირდით