შეკვეთის გასაფორმებლად საჭიროა საიტზე შესვლა/რეგისტრაცია

ლაბორატორიული კვლევები სახლიდან გაუსვლელად

რჩევები

 • გაითვალისწინეთ, რომ ჩვენი სერვისები გეგმიურია და მომსახურებას მიიღებთ შეკვეთის მეორე დღიდან.

  აირჩიეთ ქალაქი

  აირჩიეთ ამ ქალაქში არსებული ლაბორატორიებიდან ერთ-ერთი

  აირჩიეთ მომსახურების თარიღი

  კვლევისთვის საჭირო მასალების აღება ხდება 10:00-დან 15:00 საათამდე.

  მიაქციეთ ყურადღება: მარჯვნივ წითელ კვადრატში მითითებულია ბრიგადის გამოძახების ფასი, რომელიც ემატება ლაბორატორიული კვლევების ფასს და აისახება გადასახდელ ჯამურ თანხაში.

  აირჩიეთ სასურველი ლაბორატორიული კვლევა ან კვლევები (შესაძლებელია რამდენიმე კვლევის ერთად შეკვეთა) მათ გასწვრივ მითითებული ფასების მონიშვნით და დააკლიკეთ ფანჯრის ზედა ნაწილში განთავსებულ შეკვეთის ღილაკს, რომელიც გადაგიყვანთ მონაცემთა შეტანის გვერდზე. 

თქვენს მიერ შეკვეთილი კვლევების ჯამურ ფასს ემატება ბრიგადის გამოძახების

20

შეკვეთა

 • კვლევის ტიპი

 • კვლევის დასახელება

 • ჩვეულებრივი
  ფასი - პასუხის ვადა

 • სწრაფი
  იმავე დღეს

შეგექმნათ პრობლემა? დაგვიკავშირდით